מיקי

מיכאל ג'גו

26/09/2005 - 18/12/1938

מיקי ג'גו