רחל (רוחל'ה) שטרנברג

29/8/2010 - 30/9/1949

תמונות: