אישור תוכניות 2021-אחזקות וקיבוץמבזקים ואירועים קרובים