דמי כניסה לנקלטים-החלטת מזכירות 2019
בקשה לחידוש הסכם שכירות על קרקע זמנית
פרויקט טורבינות בשטח הכרם בצפון


דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים מבוא חמה


פרוטוקולים - חינוך

מישוטים - מזכירות הישוב

ארכיון תמונות - ארכיון תמונות

ארכיון סרטים - ארכיון סרטים