אישור תוכנית המגזר הקיבוצי לשנת 2020
אישור תוכנית האחזקות (המגזר העסקי) לשנת 2020


דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים מבוא חמה


פרוטוקולים - מזכירות חברים

פרוטוקולים - חינוך

מישוטים - מזכירות הישוב

ארכיון תמונות - ארכיון תמונות

ארכיון סרטים - ארכיון סרטים