אישור תוכנית אחזקות 2019
אישור הסכמי שיוך הדירות (2018)
מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


דף ריכוז מסמכים קיבוץ מבוא חמה


פרוטוקולים - חינוך

מישוטים - מזכירות הישוב

ארכיון תמונות - ארכיון תמונות

ארכיון סרטים - ארכיון סרטים