אישור דוחות כספיים+הקמת קרן תשתיות+חלוקת רווחים


ועדות - מבוא חמה