אישור מתן ערבות כספית לתחילת עבודות תשתית שכונה דרומית