אישור תוכנית המגזר הקיבוצי לשנת 2020
אישור תוכנית האחזקות (המגזר העסקי) לשנת 2020


אלבומים

התקדמות הרפת - תמונות מהשטח  25.9.16(4 תמונות)רפת מבוא חמה 26.10.16(1 תמונות)פרות מבוא חמה נכנסות לרפת החדשה(1 סרטונים)