אישור מתן ערבות כספית לתחילת עבודות תשתית שכונה דרומית


באנר שמאל

01/04/2016 18:37