תקציב קהילתי 2019


קליטה במבוא חמה

(04/02/2016 09:36)
 
ההרחבה הקהילתית -
בצידו הצפוני של קיבוץ מבוא חמה קמה הרחבה קהילתית שעתידה לכלול 116 מגרשים בגדלים שבין חצי דונם לדונם בגודל ממוצע של 870 מ"ר. שלב א' של ההרחבה, הכולל 53 מגרשים בשיטת "בנה ביתך"...objDoc.asp?PID=435706&OID=462952&DivID=1#topAnchor
 
השכונה הדרומית - 
מבוא חמה עובדת בימים אלו על בניית מתווה לקליטת חברים חדשים לשכונה בדרום הקיבוץ. שלב א' של הרחבה זו מתוכנן לכלול 22 מגרשים של חצי דונם כל אחד...objDoc.asp?PID=435706&OID=462953&DivID=1#topAnchor

 

תמונות מצורפות להודעה זו: