חוה (חוהל'ה) לוצ'ינסקי

02/06/2019 - 25/10/1947

תמונות:

חוולה ותינוקאנשים794o_1c6mq5alr15v1mut1jke1to9186b6fחווהלהחווהלה2

קבצים ומסמכים: