אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


גידולי שדה

ענף גדולי השדה עבר שינויים רבים בעקבות הכלכלה המשתנה, מחירי המים, זמינותם וכח האדם.
מגידול כותנה "זוללת מים" עברנו לגידול עגבניות, ובעקבות שינויים במחירי השוק התמקצע הענף בגידול תבלינים, זרעים, מלונים ואבטיחים בעונה, שום, בצל ושאר מיני... ראוי לציין כי הענף נושא רווחים נאים, מה שלא קל לומר על חקלאים רבים בארץ.

הענף מתאפיין במסירות הדוקה של עובדיו, כולל התאילנדים שהפכו לחלק בלתי נפרד מתושבי המקום.

על הענף מופקדים 4 עובדים האחראים על כ 4000 דונם של שטחי גידול.

תמונות מצורפות להודעה זו: