אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


לול

בסוף שנת 2015 הופסקה פעילותם של 2 לולי פיטום ישנים בתוך הקיבוץ לטובת הקמת שכונה חדשה .
לפני כעשר שנים חברנו לקיבוץ נטור והקמנו יחד שותפות בשם "מנעוף" שלה כושר ייצור של כ – 2700 טון פטם בשנה. נשקלת אפשרות להקים חוות לולים נוספת באיזור הקיבוץ, במקום החווה שנסגרה.

תמונות מצורפות להודעה זו: