בקר

ענף הבקר הוא הוותיק ביותר במשק, כן אפילו יותר מענף גדולי השדה...
שטחי המרעה נמצאים ליד הג‘וחדר, תל אורחה ובקרבת תל פארס. העדר מונה
כיום כ- 750 אמהות והשאיפה היא להגדילו עד ל - 850 אמהות.
העגלים נמכרים בחלקם בעת הגמילה וחלקם נשארים לפיטום אצלנו. אין צורך להוסיף ולשבח בטיב הבקר הגדל ברמת הגולן...
בענף עובדים 4 בוקרים, שניים מהם חברי הקיבוץ.

 

תמונות מצורפות להודעה זו:

picmu%20021mmaftema_sDSCN3660d