אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


בקר

ענף הבקר הוא הוותיק ביותר במשק, כן אפילו יותר מענף גדולי השדה...
שטחי המרעה נמצאים ליד הג‘וחדר, תל אורחה ובקרבת תל פארס. העדר מונה
כיום כ- 750 אמהות והשאיפה היא להגדילו עד ל - 850 אמהות.
העגלים נמכרים בחלקם בעת הגמילה וחלקם נשארים לפיטום אצלנו. אין צורך להוסיף ולשבח בטיב הבקר הגדל ברמת הגולן...
בענף עובדים 4 בוקרים, שניים מהם חברי הקיבוץ.

 

תמונות מצורפות להודעה זו: