מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


הרחבה קהילתית

tn_o_1a3dsj1o1jc613js5tpms1fvpb
בצידו הצפוני של קיבוץ מבוא חמה קמה הרחבה קהילתית שעתידה לכלול 116 מגרשים בגדלים שבין חצי דונם לדונם בגודל ממוצע של 870 מ"ר. שלב א' של ההרחבה, הכולל 53 מגרשים בשיטת "בנה ביתך", שווק כמעט במלואו ויותר ממחצית מהמגרשים כבר בתהליכי בנייה ואכלוס (נכון לינואר 2016). 

פרוייקט ההרחבה מאפשר למבוא חמה לעבות את שורות התושבים ולהצעיר את היישוב מתוך חזון של קהילה איכותית השואפת למצוינות בחינוך ולאיכות חיים גבוהה. ההרכב המיוחד של אנשי מבוא חמה עיצב יישוב בעל אופי פתוח וססגוני. 

לתושבי ההרחבה אפשרות להצטרף לחברות בקיבוץ לאחר שנת מגורים במקום. 

החלום שלנו הוא יישוב המנוהל בדרכים דמוקרטיות תוך התחשבות וכבוד לכל אחד ואחת ושילוב מרבי בין הקיבוץ לכלל תושבי המקום עד להיווצרותה של קהילה אחת.

 


לפרטים נוספים, לפנות מיקי ברקוביץ‘:
טל: 054-4521998   
mikiber2@walla.com