מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


שכונה דרומית

מבוא חמה עובדת בימים אלו על בניית מתווה לקליטת חברים חדשים לשכונה בדרום הקיבוץ. שלב א' של הרחבה זו מתוכנן לכלול 22 מגרשים של חצי דונם כל אחד.

השכונה הדרומית במבוא חמה מתוכננת להיבנות כהמשך ישיר לקיבוץ ועקרונותיו – דיור צנוע ואחיד יחסית, במחירים נוחים, עם מרחבים משותפים פתוחים, המאוכלס על ידי חברים במגוון גילאים.

אנו מכוונים לבנייתה של שכונה שתשמר ערכים של שכנות, משפחתיות, שותפות, עזרה הדדית, כבוד הדדי וסובלנות.

שכונה בניחוח של פעם, שבה ילדינו יגדלו כמו שאנחנו גדלנו - שכונה שבה הדלת פתוחה והילדים עוברים בין הבתים ללא חשש ודאגה. שכונה שבה אם עומדים ליד החלון אפשר לצפות על הילדים משחקים בחוץ עם ילדי השכנים ולא לדאוג שהם רצים לכביש. שכונה שבה התקשורת פתוחה ואנשים נעצרים במדרכות כדי לדבר אחד עם השני .