תקציב קהילתי 2019


אלבומי תמונות -

מנהל עסק
התקדמות הרפת - תמונות מהשטח  25.9.16 

														(4 תמונות)
														
												רפת מבוא חמה 26.10.16 

														(1 תמונות)