אישור תוכנית אחזקות 2019
אישור הסכמי שיוך הדירות (2018)
מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


התקדמות הרפת - תמונות מהשטח 25.9.16

18/10/2016 11:54