התקדמות הרפת - תמונות מהשטח 25.9.16

18/10/2016 11:54