אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


התקדמות הרפת - תמונות מהשטח 25.9.16

18/10/2016 11:54