בחירת יושב ראש קיבוץ (2019)


ארכיון תמונות
2018 - סרט היובל