אישור דוחות כספיים+הקמת קרן תשתיות+חלוקת רווחים


2018 - סרט היובל