אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


2018 - סרט היובל