אישור מתן ערבות כספית לתחילת עבודות תשתית שכונה דרומית


ארכיון תמונות