שנה ראשונה - ההקמה

אסמכתא:תמונות - בתים ראשונים
תאריך פרסום:12/02/2018 12:41
עדכון אחרון:15/02/2018 14:20
20180125_22060120180125_220626בקר מבוא חמה תמונות ראשונות 4בקר מבוא חמה תמונות ראשונותגרעין בנים א' ביום בילוי בכינרתמבט מהבונקר הסורי 1968משה שיאוןעדינה ומשה בטיול באחד הוואדיות - בשנה הראשונה למבוא חמהבמחפה הראש הסורי שבתעלת הקשר מתחת למבוא חמה - ימים ראשוניםבקר מבוא חמה תמונות ראשונות 2בקר מבוא חמה תמונות ראשונות 3בית ראשוןבתים ראשוניםגידור השטח שושיחדר האוכל במסגריהיום העליה