אישור דוחות כספיים+הקמת קרן תשתיות+חלוקת רווחים


ארכיון תמונות - 1970-1972

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
קבצים מצורפים:יחזקאל דורון