אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


ארכיון תמונות - 1970-1972

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
קבצים מצורפים:יחזקאל דורון