מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


ארכיון תמונות - 1973-1974

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
נושא:תמונה
קבצים מצורפים:אוסף475