קרקעות תעסוקה והיקף משרת מנהל עסקי


ארכיון תמונות - 1973-1974

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
נושא:תמונה
קבצים מצורפים:אוסף475
קבצים מצורפים:טיול משק לסיני483