בחירת יושב ראש קיבוץ (2019)


ארכיון תמונות - 1983

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
נושא:שונות
קבצים מצורפים:אוסף504