אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


ארכיון תמונות - בקר מבוא חמה שנות ה-80

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
נושא:בקר
קבצים מצורפים:אוסף381