אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22


ארכיון תמונות - גרעינים שהיו במבוא חמה

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים: