מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


ארכיון תמונות - 1968 שנת העליה

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
קבצים מצורפים:התחלת בנייה במבוא חמה