בחירת יושב ראש קיבוץ (2019)


ארכיון תמונות - 1968 שנת העליה

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
קבצים מצורפים:התחלת בנייה במבוא חמה