אישור דוחות כספיים+הקמת קרן תשתיות+חלוקת רווחים


אלבומי תמונות - ארכיון סרטים