מנהל קהילה
מזכיר קיבוץ


ארכיון סרטים - 1969

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים: