אישור מתן ערבות כספית לתחילת עבודות תשתית שכונה דרומית


לוח אירועים מבוא חמה -
היום: 6/1/2020 7:11:13 AM