אישור מתן ערבות כספית לתחילת עבודות תשתית שכונה דרומית


אירועים קרובים מבוא חמה - תרבות
היום: 6/1/2020 7:37:15 AM