אישור תוכנית תקציב מוניציפאלי 2020מבזקים ואירועים קרובים