אישור פרויקט שיקום תשתיות וקדנציה שניה ליור 9.22מבזקים ואירועים קרובים