אישור תקציב מגזר קהילתי 2019מבזקים ואירועים קרובים